مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی، جلسه ی روسای هیات ورزش دانشگاهی شهرستان ها روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون برنامه ریزی ورزش دانشجویان و توسعه آن در سطح دانشگاه های استان به بحث و تبادل نظر پرداختند.