مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540

به گزارش روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی، مسابقات لیگ دانشجویان دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی خراسان رضوی در رشته های فوتسال دانشجویان دختر ، والیبال دانشجویان پسر و بسکتبال سه نفره دانشجویان پسر به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد از پنج شنبه چهارم خرداد ماه ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد.

  • شایان ذکر است این مسابقات در سالن ورزشی ۲۲ بهمن و سالن ورزشی امام رضا(ع) برگزار می گردد.

 با ما همراه باشید.

@ferdowsi_sport