مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540

بر اوج محبت علی اوجی نیست
در بحر بجز کرامتش موجی نیست
در کل ممالک و مذاهب به جهان
مانند علی و فاطمه زوجی نیست

💐 سالروز پیوند آسمانی حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها بر شما مبارک 💐

امیرالمؤمنین عليه السلام:
بهترين وساطتها اين است كه ميان دو نفر در امر ازدواج وساطت شود، تا سر و سامان بگيرند
ميزان الحكمه جلد5 صفحه87