مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540

فراخوان عضویت در تیم های قهرمانی

در صورت داشتن سابقه ورزشی قهرمانی فرم ذیل را تکمیل کنید

نام و نام خانوادگی(*)
Please type your full name.

جنسیت(*)
Please specify your position in the company

کدملی(*)
Please type your full name.

شماره دانشجویی(*)
Please type your full name.

دانشگاه محل تحصیل(*)
Please type your full name.

شهر محل تحصیل(*)
Please type your full name.

مقطع تحصیلی(*)
Please tell us how big is your company.

شماره تلفن همراه(*)
Please type your full name.

آدرس ایمیل(*)
Invalid email address.

رشته یا رشته های ورزشی(*)
Please type your full name.