مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540

برنامه مسابقات

 

 

گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 بدینوسیله به استحضار می رساند هیات ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی در نظر دارد بمنظور گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید، سپهبد حاج قاسم سلیمانی مسابقات ورزشی در رشته های تنیس روی میز و بدمینتون (ویژه آقایان) و دارت (ویژه بانوان) بین کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی با شرایط ذیل برگزار نماید.

علاقه مندان می توانند آمادگی خود را تا تاریخ 1401/10/13 از طریق دورنگار به شماره 38795204 کد 051 و یا از طریق نرم افزار ایتا به شماره 09938430439 ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری می توانید با شماره تلفن های: 38803550 و 38803540 تماس حاصل فرمایید.

شرایط مسابقات تنیس روی میز آقایان

 • شرکت کنندگان باید کارمند یا عضو هیات علمی یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی خراسان رضوی باشند.
 • اعضاء هیات علمی و کارکنان رسمی، پیمانی، روزمزد بیمه ای، قراردادی و شرکتی مجاز به شرکت در ایندوره از مسابقات هستند.
 • نیروهای شرکتی باید سابقه پرداخت شش ماه بیمه تامین اجتماعی داشته باشند.
 • ورزشکاران باید هنگام مسابقه کارت شناسایی کارمندی یا هیات علمی خود را همراه داشته باشند.
 • داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر و ارائه آن هنگام پذیرش الزامی است.
 • تعداد نفرات شرکت کننده از هر دانشگاه یا موسسه نامحدود است.
 • ارائه لیست اسامی شرکت کنندگان با امضاء رئیس یا معاون دانشگاه/موسسه و امضاء مدیر تربیت بدنی الزامی می باشد.
 • هزینه شرکت در مسابقات برای هر نفر مبلغ 000/500ريال است که می بایست به حساب شماره 0218590530005 و شماره شبا IR620170000000218590530005 نزد بانک ملی شعبه پردیس به نام هیات ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی واریز و فیش آن به کمیته پذیرش ارائه شود.
 • مسابقات فقط به صورت انفرادی طبق قوانین رسمی فدراسیون تنیس روی میز برگزار می شود.
 • به نفرات اول تا سوم حکم قهرمانی و مدال اهداء خواهد شد.
 • ورزشکاران حق استفاده از پیراهن سفید را ندارند.
 • مسابقات به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در سالن ورزشی امام علی(ع) روز پنجشنبه 1401/10/15 برگزار می شود. ورزشکاران باید ساعت 8:30 صبح در محل مسابقه حضور داشته باشند.
 • ارائه مدارک خواسته شده در بندهای3، 5، 7 و 8 تا تاریخ 1401/10/13 به هیات ورزش های دانشگاهی الزامی می باشد.

شرایط شرکت در مسابقات بدمینتون آقایان:

 • شرکت کنندگان باید کارمند یا عضو هیات علمی یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی خراسان رضوی باشند.
 • اعضاء هیات علمی و کارکنان رسمی، پیمانی، روزمزد بیمه ای، قراردادی و شرکتی مجاز به شرکت در ایندوره از مسابقات هستند.
 • نیروهای شرکتی باید سابقه پرداخت شش ماه بیمه تامین اجتماعی داشته باشند.
 • ورزشکاران باید هنگام مسابقه کارت شناسایی کارمندی یا هیات علمی خود را همراه داشته باشند.
 • داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر و ارائه آن هنگام پذیرش الزامی است.
 • تعداد نفرات شرکت کننده از هر دانشگاه یا موسسه نامحدود است.
 • ارائه لیست اسامی شرکت کنندگان با امضاء رئیس یا معاون دانشگاه/موسسه و امضاء مدیر تربیت بدنی الزامی می باشد.
 • هزینه شرکت در مسابقات برای هر نفر مبلغ 500000ريال است که می بایست به حساب شماره 0218590530005 و شماره شبا IR620170000000218590530005 نزد بانک ملی شعبه پردیس به نام هیات ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی واریز و فیش آن به کمیته پذیرش ارائه شود.
 • مسابقات فقط به صورت انفرادی طبق قوانین رسمی فدراسیون بدمینتون برگزار می شود.
 • به نفرات اول تا سوم حکم قهرمانی و مدال اهداء خواهد شد.
 • مسابقات به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در سالن ورزشی امام علی(ع) روز پنجشنبه 1401/10/15 برگزار می شود. ورزشکاران باید ساعت 8:30 صبح در محل مسابقه حضور داشته باشند.
 • ارائه مدارک خواسته شده در بندهای3، 5، 7 و 8 تا تاریخ 1401/10/13 به هیات ورزش های دانشگاهی الزامی می باشد.

شرایط شرکت در مسابقات دارت بانوان:

 • شرکت کنندگان باید کارمند یا عضو هیات علمی یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی خراسان رضوی باشند.
 • اعضاء هیات علمی و کارکنان رسمی، پیمانی، روزمزد بیمه ای، قراردادی و شرکتی مجاز به شرکت در ایندوره از مسابقات هستند.
 • نیروهای شرکتی باید سابقه پرداخت شش ماه بیمه تامین اجتماعی داشته باشند.
 • ورزشکاران باید هنگام مسابقه کارت شناسایی کارمندی یا هیات علمی خود را همراه داشته باشند.
 • داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر و ارائه آن هنگام پذیرش الزامی است.
 • تعداد نفرات شرکت کننده از هر دانشگاه یا موسسه نامحدود است.
 • ارائه لیست اسامی شرکت کنندگان با امضاء رئیس یا معاون دانشگاه/موسسه و امضاء مدیر تربیت بدنی الزامی می باشد.
 • هزینه شرکت در مسابقات برای هر نفر مبلغ 500000ريال است که می بایست به حساب شماره 0218590530005 و شماره شبا IR620170000000218590530005 نزد بانک ملی شعبه پردیس به نام هیات ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی واریز و فیش آن به کمیته پذیرش ارائه شود.
 • مسابقات به صورت انفرادی 3 لگ از 5 لگ 301 دبل فیکس برگزار می شود.
 • به نفرات اول تا سوم حکم قهرمانی و مدال اهداء خواهد شد.
 • مسابقات به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در سالن ورزشی امام علی(ع) روز پنجشنبه 1401/10/15 برگزار می شود. ورزشکاران باید ساعت 8:30 صبح در محل مسابقه حضور داشته باشند.
 • ارائه مدارک خواسته شده در بندهای3، 5، 7 و 8 تا تاریخ 1401/10/13 به هیات ورزش های دانشگاهی الزامی می باشد.

 

 

هیات ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی