مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540

 

 
 
 
دکتر امیر رشید لمیر به عنوان سرپرست هیات ورزش های دانشگاهی استان خراسان رضوی منصوب شد
 
دکتر خدادادی رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، طی حکمی دکتر امیر رشید لمیر، عضو هیئت علمی گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی و مدیرکل اداره تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد را به سمت سرپرست هیات ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی منصوب کرد.
 
📌متن انتصاب بدین شرح می باشد؛
نطر به تداوم فعالیت هیات ورزش های دانشگاهی استان خراسان رضوی و تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی در امور تربیت بدنی و ورزش دانشگاه ها، برابر مفاد تبصره ۵ ماده ۱۱ آئین نامه هیات های استانی مراکز آموزش عالی کشور، به موجب این حکم به سرپرست هیات ورزش های دانشگاهی استان مذکور منصوب می شويد.
لازم است برابر با برنامه ریزی های لازم مفاد آئین نامه مذکور در زمان تعیین شده ضمن هماهنگی با این فدراسیون زمینه برگزاری انتخابات را فراهم نمایید.
از خدای متعال آرزوی موفقیت جنابعالی را مسئلت می نمایم.
 
🖇روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی