مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540


درباره هیات ورزشهای دانشگاهی خراسان رضوی

تاریخچه

اعضاء هیات رئیسه

دکتر علیرضا خادملو رئیس هیات
دکتر محمدعلی سردار نایب رئیس
علی احمدیان یزدی دبیر
جواد کاهانی مسول کمیته مسابقات
دکتر احسان عسگری مسول کمیته آموزش
دکتر حدیث احمدیان مسول کمیته روابط عمومی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
دکتر محمدمهدی امینی مسول دفتر مشترک انجمن های ورزشی
براتعلی ولی زاده مسئول امور مالی

اهداف و ماموریتها