مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540

05138803540
09155103863
مشهد-دانشگاه فردوسی
اداره کل تربیت بدنی
واتـــس آپ
09339296639
اینستاگـــرام
ferdowsi_sport@

برای رسیدن به پاسخ سوالهایتان با ما تماس بگیرید