مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540

🏆🏆🏆🏆تیم منتخب دانشجویان خراسان رضوی در فینال اولین لیگ دانشجویان کشور پس از پیروزی ۳ بر ۱ در مقابل تیم استان کردستان🏆🏆🏆🏆

گلزنان : امیر حسین اسماعیلی ۲ گل - میثم حیدر بازی فینال در مقابل برنده بازی همدان و سیستان بلوچستان فردا ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد