مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540

المپیاد بازی های فناورانه دانشجویی در سه بخش برگزار می‌شود.

 

بخش فناوری و نوآوری در ورزش شامل : 

  • تحلیل های عملکردی
  • طراحی و برنامه نویسی

 

بخش رباتیک شامل :

  • مسابقات ربات های واقعی
  • مسابقات شبیه سازی
  • مسابقات لیگ نوآوری و خلاقیت

 

 

بخش ورزش های فیجیتال و دیجیتال شامل :

  • ورزش‌های دیجیتال
  • ورزش‌های فیجیتال
  • حرکتی(kinect)