مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540


کمیته آموزش و پژوهش

  • خانه
  • معرفی کمیته آموزش

معرفی کمیته

.. . . . .
تغییر نگرش دانشجویان نسبت به ورزش و فعالیت بدنی
توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در حوزه دانشجویی
برگزاری همایش ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با ورزش دانشگاه
استعدادیابی و پرورش استعداد های حوزه ورزش دانشگاهی
برگزاری فستیوال ها و مسابقات ورزشی در حوزه ورزش دانشگاهی
دعوت از نخبگان حوزه ورزش در جهت توسعه ورزش دانشگاهی