مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540


کمیته روابط عمومی و فرهنگی

معرفی کمیته

. . .
جهت انجام مشاوره تلفنی رایگان با شماره ۰۹۱۵۷۰۰۲۲۱۹ تماس حاصل فرمایید.